§ 1704-1705 Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu
§ 1704
Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně.

§ 1705
Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinnosti k hrazení dluhů u dědice, který výhradu soupisu neuplatnil.

Žádné komentáře:

Okomentovat