Část třetí

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

§ 1024-1028 Rozhrady
§ 1029-1036 Nezbytná cesta
§ 1037-1039 Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
§ 1040-1042 Ochrana vlastnického práva
§ 1043-1044 Ochrana domnělého vlastnického práva
§ 1045-1114 Oddíl 2 Nabytí vlastnického práva
§ 1045-1065 Pododdíl 1 Přivlastnění a nález
§ 1045-1050 Přivlastnění
§ 1051-1062 Nález
§ 1063-1065 Nález skryté věci
§ 1066-1073 Pododdíl 2 Přirozený přírůstek
§ 1066-1067 Přírůstek nemovité věci
§ 1068-1073 Naplavenina a strž
§ 1072 Přírůstek movité věci
§ 1074-1087 Pododdíl 3 Umělý přírůstek
§ 1074-1077 Zpracování
§ 1078-1082 Smísení
§ 1082 Společné ustanovení
§ 1083-1087 Stavba
§ 1087 Přestavek
§ 1088 Pododdíl 4 Smíšený přírůstek
§ 1089-1098 Pododdíl 5 Vydržení
§ 1089-1098 Řádné vydržení
§ 1095 Mimořádné vydržení
§ 1096 Započtení vydržecí doby
§ 1097 Zákaz vydržení
§ 1098 Zastavení vydržecí doby
§ 1099-1108 Pododdíl 6 Převod vlastnického práva
§ 1101-1105 Převod vlastnického práva k movité věci
§ 1105 Převod vlastnického práva k nemovité věci
§ 1106-1108 Společná ustanovení o převodu vlastnického práva
§ 1109-1113 Pododdíl 7 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
§ 1114 Pododdíl 8 Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci
§ 1115-1239 Díl 4 Spoluvlastnictví
§ 1115-1120 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 1121-1125 Oddíl 2 Spoluvlastnický podíl
§ 1126-1139 Oddíl 3 Správa společné věci
§ 1134-1139 Správce společné věci
§ 1139 Soudní úprava poměrů spoluvlastníků
§ 1140-1157 Oddíl 4 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví
§ 1150-1153 Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci
§ 1154-1157 Odklad zrušení spoluvlastnictví
§ 1157 Odklad oddělení ze spoluvlastnictví
§ 1158-1222 Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví
§ 1158-1162 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 1160-1162 Společné části
§ 1163-1169 Pododdíl 2 Vznik jednotky
§ 1163 Výstavba
§ 1164 Zápis do veřejného seznamu
§ 1165 Rozhodnutí soudu
§ 1166-1169 Prohlášení
§ 1168 Odstranění vady prohlášení
§ 1169 Změna prohlášení
§ 1170-1174 Pododdíl 3 Výstavba domu s jednotkami
§ 1170 Smlouva o výstavbě
§ 1175-1188 Pododdíl 4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky
§ 1185 Spoluvlastnictví jednotky
§ 1186-1188 Zvláštní ustanovení o převodu jednotky
§ 1189-1216 Pododdíl 5 Správa domu a pozemku
§ 1191-1193 Správa bez vzniku společenství vlastníků
§ 1194-1205 Společenství vlastníků
§ 1200 Založení společenství vlastníků
§ 1204 Vznik společenství vlastníků
§ 1205 Orgány společenství vlastníků
§ 1206-1209 Shromáždění
§ 1210-1214 Rozhodnutí mimo zasedání
§ 1215-1216 Zrušení společenství vlastníků
§ 1217-1219 Pododdíl 6 Zrušení bytového spoluvlastnictví
§ 1220-1222 Pododdíl 7 Společná ustanovení
§ 1223-1235 Oddíl 6 Přídatné spoluvlastnictví
§ 1223-1229 Obecná ustanovení
§ 1230-1235 Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
§ 1236-1239 Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o společenství jmění
§ 1240-1399 Díl 5 Věcná práva k cizím věcem
§ 1240-1256 Oddíl 1 Právo stavby
§ 1240-1242 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 1243-1249 Pododdíl 2 Vznik a zánik práva stavby
§ 1250-1256 Pododdíl 3 Právní poměry z práva stavby
§ 1257-1308 Oddíl 2 Věcná břemena
§ 1257-1259 Pododdíl 1 Obecná ustanovení o služebnostech
§ 1260-1262 Pododdíl 2 Nabytí služebnosti
§ 1263-1266 Pododdíl 3 Právní poměry ze služebnosti
§ 1267-1282 Pododdíl 4 Některé pozemkové služebnosti
§ 1267-1273 Služebnost inženýrské sítě
§ 1269 Opora cizí stavby
§ 1270 Služebnost okapu
§ 1271 Právo na svod dešťové vody
§ 1272 Právo na vodu
§ 1273 Služebnost rozlivu
§ 1274-1277 Služebnost stezky, průhonu a cesty
§ 1278-1282 Právo pastvy
§ 1283-1298 Pododdíl 5 Užívací právo
§ 1285-1293 Požívací právo
§ 1294-1296 Společná ustanovení
§ 1297-1298 Služebnost bytu
§ 1299-1302 Pododdíl 6 Zánik služebnosti
§ 1303-1308 Pododdíl 7 Reálná břemena
§ 1309-1394 Oddíl 3 Zástavní právo
§ 1309-1311 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 1312-1345 Pododdíl 2 Zastavení