Část druhá

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník