Novely

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1.1.2014 nebyl dosud novelizován žádným předpisem. Nejbližší možnost novely občanského zákoníku aktuálně ministerstvo spravedlnosti uvádí nejdříve na datum 1.1.2016.

2 komentáře: