§ 1706-1708 Právní účinky výhrady soupisu

Právní účinky výhrady soupisu
§ 1706
Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou.

§ 1707
Každý z dědiců, který uplatnil výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně s ostatními dědici, věřitel však může po každém dědici vyhradivšímu si soupis požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu.

§ 1708
Postih mezi spoludědici se řídí podle obecných ustanovení o společných dluzích.

Žádné komentáře:

Okomentovat