§ 1703 Práva věřitelů před potvrzením dědictví

§ 1703
Práva věřitelů před potvrzením dědictví
Dokud soud nepotvrdí dědici nabytí dědictví, mohou věřitelé vymáhat plnění jen vůči tomu, kdo spravuje pozůstalost, a domáhat se uspokojení jen z majetku náležejícího do pozůstalosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat