§ 2890-2893 Oddíl 2 Slib odškodnění

Oddíl 2
Slib odškodnění
§ 2890
Slibem odškodnění se slibující zavazuje nahradit příjemci slibu škodu, vznikne-li mu z jeho určitého jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž příjemce slibu není povinen.

§ 2891
(1) Závazek slibujícího vzniká doručením prohlášení slibujícího příjemci slibu.
(2) Příjemce slibu uskuteční jednání, o nějž ho slibující žádá, jen zavázal-li se k němu.

§ 2892
Slibující nahradí náklady a veškerou škodu, které příjemci slibu vzniknou v souvislosti s jednáním, o něž jej slibující požádal.

§ 2893
Příjemce slibu učiní včas na účet slibujícího taková opatření, aby rozsah škody byl co nejmenší.

Žádné komentáře:

Okomentovat