§ 2883 Pododdíl 4 Společné ustanovení

Pododdíl 4
Společné ustanovení
§ 2883
Ustanovení o nevymahatelnosti pohledávek ze sázky, hry nebo losu a ustanovení o pravomoci soudu výhru snížit se nepoužijí na pohledávky ze sázky, hry nebo loterie provozovaných státem nebo podléhajících úřednímu povolení.

Žádné komentáře:

Okomentovat