§ 2882 Pododdíl 3 Los

Pododdíl 3
Los

§ 2882
O losu platí ustanovení o sázce obdobně. Tato ustanovení se však nepoužijí, má-li být losem rozhodnut spor, rozdělena společná věc, anebo rozhodnuto hlasování.

Žádné komentáře:

Okomentovat