§ 2872 Pojištění velkého pojistného rizika

§ 2872
Pojištění velkého pojistného rizika
(1) Pojišťuje-li pojistitel velké pojistné riziko v neživotním pojištění podle jiného zákona upravujícího pojišťovnictví, lze se odchýlit od jakéhokoli ustanovení této části ve prospěch kterékoli strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.
(2) Pojištění velkého pojistného rizika lze ujednat pouze jako pojištění škodové.

Žádné komentáře:

Okomentovat