§ 2871-2872 Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát

Pododdíl 12
Pojištění finančních ztrát
§ 2871
(1) Předmětem pojištění finančních ztrát jsou vynaložené náklady, které vznikly v důsledku škodné události, nebo ušlý zisk, anebo jiné finanční ztráty určené ve smlouvě.
(2) Pojištění finančních ztrát lze ujednat jako pojištění škodové nebo obnosové.

§ 2872
Pojištění velkého pojistného rizika
(1) Pojišťuje-li pojistitel velké pojistné riziko v neživotním pojištění podle jiného zákona upravujícího pojišťovnictví, lze se odchýlit od jakéhokoli ustanovení této části ve prospěch kterékoli strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.
(2) Pojištění velkého pojistného rizika lze ujednat pouze jako pojištění škodové.

Žádné komentáře:

Okomentovat