§ 2812 Změna vlastnictví pojištěného majetku

§ 2812
Změna vlastnictví pojištěného majetku
Nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli.

Žádné komentáře:

Okomentovat