§ 2811 Rozsah

§ 2811
Rozsah
Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

Žádné komentáře:

Okomentovat