§ 2201 Základní ustanovení

§ 2201
Základní ustanovení
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Žádné komentáře:

Okomentovat