§ 1981 Dohoda

§ 1981
Dohoda
Stranám je na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový.

Žádné komentáře:

Okomentovat