§ 3067 Opuštění nemovité věci

§ 3067
Opuštění nemovité věci
Je-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet doba uvedená v § 1050 odst. 2 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Žádné komentáře:

Okomentovat