§ 2960 Náklady spojené s péčí o zdraví

§ 2960
Náklady spojené s péčí o zdraví
Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

Žádné komentáře:

Okomentovat