§ 2770 Oprávněná osoba

§ 2770
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Žádné komentáře:

Okomentovat