§ 2756-2757 Oddíl 1 Obecná ustanovení

Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 2756
Závisí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.

§ 2757
Pro závazky z odvážných smluv se nepoužijí ustanovení o změně okolností (§ 1764 až 1766) a neúměrném zkrácení (§ 1793 až 1795).

Žádné komentáře:

Okomentovat