§ 2682 Základní ustanovení

§ 2682
Základní ustanovení
Smlouvou o otevření akreditivu se výstavce akreditivu zavazuje vůči příkazci vystavit na jeho žádost a účet ve prospěch třetí osoby (oprávněného) akreditiv a příkazce se zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu.

Žádné komentáře:

Okomentovat