§ 2628 Převzetí stavby

§ 2628
Převzetí stavby
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Žádné komentáře:

Okomentovat