§ 2564-2565 Přepravné

Přepravné
§ 2564
(1) Přepravné je splatné bez zbytečného odkladu po provedení přepravy do místa určení.
(2) Není-li výše přepravného ujednána, náleží dopravci přepravné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku.

§ 2565
Nemůže-li dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá, náleží mu poměrná část přepravného s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné.

Žádné komentáře:

Okomentovat