§ 2455 Základní ustanovení

§ 2455
Základní ustanovení
Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.

Žádné komentáře:

Okomentovat