§ 2387-2389 Pododdíl 4 Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze

Pododdíl 4
Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze
§ 2387
Pro umělecké výkony se § 2371 až 2383 použijí obdobně; výkonný umělec však nemá právo stanovené v § 2377.

§ 2388
Pro zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové nebo televizní vysílání se § 2371 až 2376 a § 2383 použijí obdobně; výrobce zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu ani rozhlasový nebo televizní vysílatel však nemají právo stanovené v § 2374.

§ 2389
Pro databáze, které jsou předmětem zvláštního práva pořizovatele databáze, se použijí § 2371 až 2376 a § 2383 přiměřeně; pořizovatel databáze však nemá právo stanovené v § 2374.

Žádné komentáře:

Okomentovat