§ 2371 Základní ustanovení

§ 2371
Základní ustanovení
Smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném.

Žádné komentáře:

Okomentovat