§ 2370 Výpověď

§ 2370
Výpověď
Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.

Žádné komentáře:

Okomentovat