§ 2345-2348 Pododdíl 2 Zemědělský pacht

Pododdíl 2
Zemědělský pacht

§ 2345
Základní ustanovení
(1) Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht.
(2) Je-li pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou.

§ 2346
Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.

§ 2347
Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době.

§ 2348
(1) Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu určitou.
(2) Zemře-li pachtýř, má pachtýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu určitou; výpověď musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy pachtýř zemřel.

Žádné komentáře:

Okomentovat