§ 2184 Základní ustanovení

§ 2184
Základní ustanovení
(1) Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci.
(2) Strany si odevzdají věci v tom stavu, v jakém byly v okamžiku uzavření smlouvy.

Žádné komentáře:

Okomentovat