§ 2126-2127 Svépomocný prodej

Svépomocný prodej
§ 2126
(1) Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.
(2) To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

§ 2127
Hrozí-li věci rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.

Žádné komentáře:

Okomentovat