§ 1887 Postoupení souboru pohledávek

§ 1887
Postoupení souboru pohledávek
Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu.

Žádné komentáře:

Okomentovat