§ 1823 Závazky ze smluv o poskytování služeb

§ 1823
Závazky ze smluv o poskytování služeb
Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne podnikatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.

Žádné komentáře:

Okomentovat