§ 1738 Odvolání nabídky

§ 1738
Odvolání nabídky
(1) I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky.
(2) Nabídku nelze odvolat, pokud je v ní vyjádřena neodvolatelnost.

Žádné komentáře:

Okomentovat