§ 1632 Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti

§ 1632
Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti
Nebyl-li určen vykonavatel závěti a nechce-li dědic věnovat splnění poslední vůle svůj čas a námahu, soud na jeho návrh za tím účelem jmenuje správce pozůstalosti, nebo uloží splnění poslední vůle správci pozůstalosti již povolanému.

Žádné komentáře:

Okomentovat