§ 1618-1619 Pododdíl 4 Jiné odkazy

Pododdíl 4
Jiné odkazy

§ 1618
Odkaz dětem a příbuzným
Dětmi se rozumí jen synové a dcery, jestliže zůstavitel pamatoval na děti někoho jiného. Jedná-li se však o vlastní děti zůstavitele, rozumí se tím i potomci vstupující na jejich místo.

§ 1619
I při jiných odkazech než podle § 1594 až 1618 se použije obdobně § 1503.

Žádné komentáře:

Okomentovat