§ 1601 Náhradnictví při odkazech

§ 1601
Náhradnictví při odkazech
Zůstavitel může při odkazu nařídit náhradnictví nebo svěřenské nástupnictví. Pro takové případy se přiměřeně použijí ustanovení § 1507 až 1524.

Žádné komentáře:

Okomentovat