§ 976-978 HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 976
Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon.

§ 977
Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.

§ 978
Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.

Žádné komentáře:

Okomentovat