§ 1390-1394 Pododdíl 10 Podzástavní právo

Pododdíl 10
Podzástavní právo
§ 1390
Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo.

§ 1391
(1) Souhlas zástavního dlužníka není k zastavení pohledávky potřebný. Podzástavní právo vůči němu nabývá účinků,
a) bylo-li mu doručeno oznámení o jeho vzniku, nebo
b) je-li zástavou věc, k níž vzniká zástavní právo zápisem do rejstříku zástav nebo zvláštního veřejného seznamu, zápisem do tohoto seznamu; tímto zápisem podzástavní právo vzniká.
(2) Oznámení podle odstavce 1 může učinit podzástavce, nebo podzástavní věřitel; ten však musí vznik podzástavního práva podzástavnímu dlužníkovi prokázat.

§ 1392
Podzástavce se nezbaví povinností podle § 1353 předáním věci podzástavnímu věřiteli.

§ 1393
Podzástavní věřitel se může domáhat uspokojení z podzástavy místo podzástavce, jakmile je dluh zajištěný podzástavním právem splatný.

§ 1394
Na podzástavní právo se přiměřeně použijí ustanovení o právu zástavním.

Žádné komentáře:

Okomentovat