§ 1343 Zastavení cizí věci

§ 1343
Zastavení cizí věci
(1) Zástavce může dát jako zástavu cizí věc jen se souhlasem vlastníka.
(2) Dá-li zástavce jako zástavu cizí movitou věc bez souhlasu vlastníka, vznikne zástavní právo, je-li věc odevzdána zástavnímu věřiteli a ten ji přijme v dobré víře, že zástavce je oprávněn věc zastavit.
(3) Má-li někdo k zastavované věci věcné právo neslučitelné se zástavním právem, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.

Žádné komentáře:

Okomentovat