§ 1297-1298 Služebnost bytu

Služebnost bytu
§ 1297
Je-li zřízena služebnost bytu, má se za to, že byla zřízena jako služebnost užívání.

§ 1298
Vlastníku náleží právo volně nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevztahuje, a nesmí mu být znesnadněn potřebný dohled.

Žádné komentáře:

Okomentovat