§ 1114 Pododdíl 8 Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci

Pododdíl 8
Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci
§ 1114
Rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci se vlastnického práva nabývá dnem, který je v něm určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se vlastnického práva dnem právní moci rozhodnutí.

Žádné komentáře:

Okomentovat