§ 303-305 Pododdíl 1 Obecně o fundacích

Oddíl 3
Fundace

Pododdíl 1
Obecně o fundacích
§ 303
Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.

§ 304
Fundace je ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem, v nichž musí být určeny i její majetkové zajištění a účel.

§ 305
Vnitřní poměry fundace upravuje její statut.

Žádné komentáře:

Okomentovat